Ruošiamės renginiui, šiais metais pareikalausiančiam daugiausiai įrangos ir instaliacijų